تحلیل اتریوم

تحلیل روزانه اتریوم دسامبر 2020

تحلیل اتریوم، در ماه دسامبر همیشه بالا پایین‌های زیادی را تجربه میکرد. امسال هم همانند سالهای قبل بی نصیب نماند […]